Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
A A A
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Więcborku
ul. Pocztowa 14a
89-410 WięcborkO sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r ze zmianami).

  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów(korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego,
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Godziny urzędowania sekretariatu: 7.30-15.30.
Opublikował: Tomasz Zaręba
Publikacja dnia: 28.02.2011
Podpisał: Tomasz Zaręba
Dokument z dnia: 25.02.2011
Dokument oglądany razy: 3 253